Βιβλία Μουσική Εικόνες Ταινίες   

ΒΙΒΛΙΑ


Αρχαία Ελλάδα

Οι Πύλες τής Φωτιάς - Θερμοπύλες - Steven_Pressfield
Η Ναυμαχία τής Σαλαμίνας - Στρατιωτική Ιστορία
Η Ασπίδα τής Σπάρτης - Valerio Massimo Manfredi


Βυζάντιο

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - Πηνελόπη Δέλτα
Η Αλωση τής Κωνσταντινούπολης 1453 - Pears Edwin
Η Αλωση τής Κωνσταντινούπολης 1453 - Sir Steven Runciman
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος - Schluberger
Πήραν τήν Πόλη πήραν τη
Ιστορία των Σταυροφοριών - Sir Steven Runciman
ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - GEORG OSTROGORSKY
History of the Byzantine Empire - A. A. Vasiliev


Επανάσταση 1821

Τουρκοκρατούμενη Ελλάς - Κωνσταντίνος Σάθας
Τουρκοκρατία - Φιλιππίδης

Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη - Τερτσέτης Γεώργιος
Απαντα Κολοκοτρώνη 1
Απαντα Κολοκοτρώνη 2
Απαντα Κολοκοτρώνη 3

Παπαρρηγόπουλος - Γεώργιος Καραϊσκάκης
Αινιάν Δημήτριος (Έκδοσις Βλαχογιάννη 1903) - Γεώργιος Καραϊσκάκης
Γενική Ιστορία (1890), Γεώργιος Κρέμος
Ιστορία τού τακτικού στρατού τής Ελλάδος (1837), Χρήστος Βυζάντιος

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη
Απομνημονεύματα Φωτάκου
Βίος τού Παπαφλέσσα - Φωτάκου 1868
Απομνημονεύματα Γερμανού

Απομνημονεύματα Περραιβού
Απομνημονεύματα Πουκεβίλ α
Απομνημονεύματα Πουκεβίλ β
Γενική Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως υπό Λάμπρου Κουτσονίκα
Απομνημονεύματα Αλεξάνδρου Κριεζή
Ιστορικά τής ελληνικής παλιγγενεσίας υπό Μιχαήλ Οικονόμου

An historical sketch of the Greek revolution Samuel Gridley Howe
Chateaubriand, Itineraire de Paris a Jerusalem
Memoirs of the Affairs of Greece. Julius Millingen
Lord Byron's last journey to Greece Count Peter Gamba
La Station du Levant (Guerre de l' independance hellenique, 1821-1829), Jurien de La Graviere

Gordon Thomas History of the Greek revolution (1)
Gordon Thomas History of the Greek revolution (2)

Prokesch Osten Geschichte des Abfalls der Griechen (1)
Prokesch Osten Geschichte des Abfalls der Griechen (2)


Ελληνικά Χρονικά - Μάγερ (1)
Ελληνικά Χρονικά - Μάγερ (2)

Απομνημονεύματα Νικολάου Σπηλιάδου 1
Απομνημονεύματα Νικολάου Σπηλιάδου 2
Απομνημονεύματα Νικολάου Σπηλιάδου 3

Βίοι Παράλληλοι των επί τής αναγεννήσεως τής Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, Αναστασίου Γούδα 1
Βίοι Παράλληλοι των επί τής αναγεννήσεως τής Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, Αναστασίου Γούδα 2
Βίοι Παράλληλοι των επί τής αναγεννήσεως τής Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, Αναστασίου Γούδα 3
Βίοι Παράλληλοι των επί τής αναγεννήσεως τής Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, Αναστασίου Γούδα 4
Βίοι Παράλληλοι των επί τής αναγεννήσεως τής Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, Αναστασίου Γούδα 8

Διονύσιος Κόκκινος - Ελληνική Επανάστασις - Τόμος 1
Διονύσιος Κόκκινος - Ελληνική Επανάστασις - Τόμος 2
Διονύσιος Κόκκινος - Ελληνική Επανάστασις - Τόμος 3
Διονύσιος Κόκκινος - Ελληνική Επανάστασις - Τόμος 4
Διονύσιος Κόκκινος - Ελληνική Επανάστασις - Τόμος 5
Διονύσιος Κόκκινος - Ελληνική Επανάστασις - Τόμος 6

Ιστορία τού Ελληνικού Εθνους (1821 - 1832) Τόμος 12 Εκδοτική Αθηνών

Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως Σπυρίδων Τρικούπης Τόμος Α'
Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως Σπυρίδων Τρικούπης Τόμος Β'
Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως Σπυρίδων Τρικούπης Τόμος Γ'
Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως Σπυρίδων Τρικούπης Τόμος Δ'

Τάκη Λάππα - Κανάρης
Τάκη Λάππα - Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί
Τάκη Λάππα - Οι μπουρλοτιέρηδες τού 21
Τάκη Λάππα - Ο ήρωας τής Αλαμάνας
Τάκη Λάππα - Τό ναυτικό στήν επανάσταση
Τάκη Λάππα - Νικηταράς ο Τουρκοφάγος
Τάκη Λάππα - Μεσολόγγι

Επιτομή τής Ιστορίας τής Αναγεννηθείσης Ελλάδος, Αμβρόσιος Φραντζής 1839, Τόμος Α'
Επιτομή τής Ιστορίας τής Αναγεννηθείσης Ελλάδος, Αμβρόσιος Φραντζής 1839, Τόμος Β'
Επιτομή τής Ιστορίας τής Αναγεννηθείσης Ελλάδος, Αμβρόσιος Φραντζής 1839, Τόμος Γ'
Επιτομή τής Ιστορίας τής Αναγεννηθείσης Ελλάδος, Αμβρόσιος Φραντζής 1839, Τόμος Δ'

Παπαρρηγόπουλος Ιστορία Ελληνικού Εθνους Τόμος ΣΤ' Μέρος Α'
Δασκαλάκης, Α., Η έναρξις τής ελληνικής επαναστάσεως τού 1821, Αθήναι 1962
Οι ήρωες τής Ελληνικής Επαναστάσεως, Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως
Επίτομος Ιστορία Ελληνικής Επαναστάσεως - Γεώργιος Θεόφιλος ,1860

Γούδας, Στερεοελλαδίτες Πολέμαρχοι τού 1821
Φωτιάδης Δημήτριος - Επανάσταση τού 1821
Απομνημονεύματα β' πολιορκίας Μεσολογγίου Αρτεμίου Μίχου
Ανασκευή περί τού Οδυσσέως Ανδρούτσου, Παπαδόπουλος Κάρπος
Ιστορία τών Αθηνών κατά τόν υπέρ Ελευθερίας Αγώνα, Διονύσιος Σουρμελής

Βακαλόπουλος Απόστολος Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού Τόμος Ε'
Βακαλόπουλος Απόστολος Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού Τόμος ΣΤ'
Βακαλόπουλος Απόστολος Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού Τόμος Ζ'
Βακαλόπουλος Απόστολος Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού Τόμος Η'

Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Ελληνικής Επαναστάσεως παρά Ιωάννου Φιλήμονος 1
Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Ελληνικής Επαναστάσεως παρά Ιωάννου Φιλήμονος 2
Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Ελληνικής Επαναστάσεως παρά Ιωάννου Φιλήμονος 3
Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Ελληνικής Επαναστάσεως παρά Ιωάννου Φιλήμονος 4

Ναυτικά Ορλάνδος Αναστάσιος - 1869
Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών - Κωνσταντίνος Νικόδημος
Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών - Κωνσταντίνος Νικόδημος (2)
Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών - Κωνσταντίνος Νικόδημος (3)
Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών - Κωνσταντίνος Νικόδημος (4)
Ολοκαύτωμα τών Ψαρών - Ιερεύς Δούκας
Συνοπτική ιστορία τών υπέρ τής ελευθερίας τής Ελλάδος ναυμαχιών, Αντώνιος Μιαούλης
Συνοπτική ιστορία τών υπέρ τής ελευθερίας τής Ελλάδος ναυμαχιών, Βιβλίον Δεύτερον
Μαντώ Μαυρογένους - Αθηνάς Ταρσούλη
Κωνσταντίνος Κανάρης - Ν. Α. Μαραθώνιος
Βιογραφία ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη - Αντώνιος Σαχίνης
Ιστορικά ημερολόγια τού ναυτικού αγώνος 1821 - Γεώργιος Σαχτούρης
Ιστορία τών επαναστάσεων τής Κρήτης - Ζαμπελίου καί Κριτοβουλίδου


1922

Μαύρη Βίβλος (1914-1918) - Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ματωμένα Χώματα - Διδώ Σωτηρίου
Το νούμερο 31328 - Ηλίας Βενέζης
ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ - Ηλίας Βενέζης
Tό Αντάρτικο τού Πόντου - Δημοσθένης Κελεκίδης
Μαρτυρική Πορεία - Ιφιγένεια Χρυσοχόου
ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ - Ιφιγένεια Χρυσοχόου
Πυρπολημένη γη - Ιφιγένεια Χρυσοχόου
Πώς να σε ξεχάσω Σμύρνη αγαπημένη - ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΚΑΤΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
Η κατάρα τής Ασίας - GEORGE HORTON
ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΖΕΛ ΚΟΥΡΤΙΑΝ - Ανζέλ Κουρτιάν
Τοπάλ Οσμάν - Λαμψίδης Γεώργιος, 1969
1922 Μαύρη Βίβλος - Γιάννης Καψής 1992
Χαμένες Πατρίδες - Γιάννης Καψής 1992
Ιστορία τού Ελληνικού Εθνους (1913 - 1941) Τόμος 15 Εκδοτική Αθηνών
Χάρης Τσιρκινίδης - Η Γενοκτονία των Ελλήνων
ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ


1940 - 1944

Ελληνική Εποποιία 1940-1941 - Αγγελος Τερζάκης
Τό Επος τής Βορείου Ηπείρου - Στρατιωτική Ιστορία
Επτά ημέρες Γερμανικής Επίθεσης - Καθημερινή
Η Μάχη των Οχυρών - Πόλεμος και Ιστορία
Γερμανική Εισβολή 1941 - Κωνσταντίνος Αβτζιγιάννης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Raymond Cartie
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος - Alastair Parker
Οχυρό Ρούπελ - Χρήστος Ζαλοκώστας
Οχυρό Νυμφαίας - Γεώργιος Καραμπατσόλης
Η Μαύρη Βίβλος τής Κατοχής - Μανώλης Γλέζος


1945 - 1949

ΕΛΕΝΗ - Νικόλαος Γκατζογιάννης
Ευτυχώς ηττηθήκαμε σύντροφοι... - Τάκης Λαζαρίδης
ΤΑ ΔΕΚΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. - Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
Σβάρνουτ - Ν. Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
Παιδωμάζωμα - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΝΟΥΚΑΣ
Φωτιά καί Τσεκούρι - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑΣ
Η ελληνική περιπλοκή - E.C.W. Myers
TO ΜΗΛΟ TΗΣ ΕΡΙΔΟΣ - Christopher Montague Woodhouse
Ετσι σωθήκαμε από τό Σιδηρούν Παραπέτασμα - Εκδόσεις Πελασγός


Βυζαντινοί συγγραφείς

Ιστορία - Ατταλειάτης Μιχαήλ (1020-1085)
Ιστορία - Γεώργιος Κεδρηνός
Χρονογραφία - Ψελλός Μιχαήλ (1018-1078)
Αλεξιάς - Αννα Κομνηνή (1083-1148)
Επιτομή - Ιωάννης Κίνναμος (1143-1203)
Σύνοψις Ιστοριών - Ιωάννης Σκυλίτζης
Ιστορία - Νικήτας Χωνιάτης Ακομινάτος (1155 -1215)
Χρονικόν (α)- Γεώργιος Παχυμέρης
Χρονικόν (β)- Γεώργιος Παχυμέρης
Χρονικόν - Γεώργιος Φραντζής (1401-1480)
Ιστορία - Λέων Διάκονος
Ιστορία - Λαόνικος Χαλκοκονδύλης
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας - Έπος ιστορικό
Κριτόβουλος


Αρχαίοι συγγραφείς

Ιστορία - Ηρόδοτος
Οδύσσεια - Όμηρος
Ιλιάδα - Όμηρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ - Αρριανός
Κριτίας,Φαίδων,Απολογία Σωκράτους - Πλάτων


Ξένοι συγγραφείς

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΓΚΟΥΛΑΓΚ - Αλεξάντερ Σολζενίτσιν
ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΝΤΕΝΙΣΟΒΙΤΣ - Αλεξάντερ Σολζενίτσιν

Συνδέσεις

THE BLIGHT OF ASIA - GEORGE HORTON (1859-1936)
Ambassador Morgenthau’s Story - Henry Morgenthau (1856-1946)
The Treatment of Armenians - James Bryce, Viscount Bryce (1838-1922)
     Home-Visits by country-Visits